CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Pháp học / Bài 08 – Pháp học thuộc lòng

, Thứ Hai 2011-10-18

 

 

Bài 08 – Pháp học thuộc lòng

 

(Thứ Sáu, ngày 14/10/2011)

 

 

Không phải là do biết nhiều chuyện, nhiều thông tin ở cuộc sống bên ngoài mà được gọi là người trí. Trong Phật pháp, người trí đại khái là người như thế này:

 

        Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uốn cung tên, thợ mộc lo nảy mực đo cây, còn người trí thì lo tự điều phục lấy mình. (PC. 80)

 

        Như ngọn núi kiên cố chẳng bao giờ bị gió lay, những lời hủy báng hoặc tán dương chảng bao giờ làm lay động được người đại trí. (PC. 81)

 

        Như hồ nước sâu yên lặng trong sạch, những người có trí sau khi nghe Pháp, tâm họ cũng thanh tịnh và yên lặng. (PC. 82)

 

(Kinh Pháp Cú, phẩm Hiền Trí, HT. Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

************

 

Người trị thủy dẫn nước,

Kẻ làm tên nắn tên,

Người thợ mộc uốn gỗ,

Bậc trí nhiếp tự thân. (PC. 80)

 

Như đá tảng kiên cố

Không gió nào lay động,

Cũng vậy giữa khen chê

Người trí không dao động. (PC. 81)

 

Như hồ nước sâu thẳm

Trong sáng, không khuấy đục,

Cũng vậy nghe Chánh pháp

Người trí hưởng tịnh lạc. (PC. 82)

 

(Kinh Pháp Cú, phẩm Hiền Trí, HT. Minh Châu dịch từ kệ tụng Pali)

 

************

 

Người tưới nước lo phần dẫn nước,

Thợ cung tên lo chuốt cung tên,

Thợ hồ tô vách, xây nền

Cũng như người trí ngày đêm luyện lòng. (PC. 80)

 

Vững vàng thay ngọn đại sơn

Bão to, gió lớn chẳng sờn chẳng lay.

Người đại trí vững vàng thay

Lời khen, tiếng báng chẳng lay chẳng sờn! (PC. 81)

 

Như hồ sóng lặng, nước xanh

Người lành ngộ Pháp, tịnh thanh tấm lòng. (PC. 82)

 

(Kinh Pháp Cú, phẩm Hiền Trí, NT. Huỳnh Liên dịch)

 

KS. Minh Bình đăng bài.

 

-----------------------------------