CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / CẠO TÓC

, Thứ Hai 2011-10-05

 

 


 

CẠO TÓC 

 

(Tặng bác Chiếu)

 

 

Lành thay, quý hóa, thật lành thay

 

Đầy đủ duyên lành, lại gặp may

 

Ngày trước hình hài còn để tóc

 

Hôm nay y đắp, đã làm thầy!

 

Đường đời dẫn lối luân hồi khổ

 

Nẻo đạo dứt rồi nghiệp trả vay,

 

Một bát cơm người xin khắp xứ

 

Tam y du hóa sống qua ngày!

 

 

Ngọc Thiền, 05-10-2011

---MS.---

Các bài liên quan