CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Xuân Thiền - TRẦN QUÊ HƯƠNG

, Thứ Hai 2011-09-23

 

 

Xuân Thiền

 

 

TRẦN QUÊ HƯƠNG

 

 

Trích Tặng Phẩm Dâng Đời

 

Mặt trời vui nắng mới

Mặt đất nở đầy hoa

Mùa xuân như biết nói

Hòa điệu tiếng chim ca.

 

 

Em ơi! Em có thấy

Sáng hôm nay mùa xuân

Ngày tinh khôi bừng dậy

Khoe hương sắc trong ngần.

 

 

Đất trời như tỉnh mộng

Hoa nắng rủ nhau về

Ngàn cỏ cây rung động

Giữa điệp trùng sơn khê.

 

 

Cuộc sống và tình người

Không gian và thời gian

Nụ cười và hạt lệ

Vui buồn như giao hoan.

 

 

Hoa vàng và mây trắng

Hoa tím và mây xanh

Trăm năm như suối lặng

Ngàn năm như trăng thanh.

 

 

Não phiền hay tịnh lạc

Vô thường hay chơn thường

Kiếp người, ai còn nhớ…

Một cõi hay mười phương?

 

 

Em ơi! Em có thấy

Sáng hôm nay mùa xuân

Ngày tinh khôi bừng dậy

Gọi hồn ta lâng lâng.

 

 

Dòng đời trôi bất tận

Nẻo đạo cũng vô biên

Xuân thiền luôn tinh tấn

Kết chuỗi hạt thiêng liêng.

 
 
-----------------------------------------------------------

Các bài liên quan