CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Nhớ TRÂU

, Thứ Hai 2011-09-21

 

Nhớ trâu

 

 

Năm xưa 

mười bảy tháng mười

 

Có con trâu trắng 

hóa người dưới trăng.

 

 

 

Năm nay

mười bảy tháng mười

 

Dưới trăng có bóng

khách cười nhớ trâu.

 

 

 

 

 

 

TRẦN QUÊ HƯƠNG, trước 1975.

 

--------------------------------------

Các bài liên quan