CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Xuân ĐẠO - 23

Tâm Nguyên , Thứ Năm 12-01-2023

 

Xuân đạo 23

 

Lưu Thủy

 

 

Sân chùa nắng sớm trong veo

 

Lá rơi tiếng động mang theo xuân về

 

Xuân về thăm cảnh nhà quê

 

Mọi ngày vẫn thế, thôi về như không!

 

Xuân – Không ấm áp cõi lòng

 

Có ai đến hỏi sư ông thế nào

 

Mô Phật, cũng khỏe chớ sao

 

Tiếng chào, tiếng hỏi, lộc vào, lộc ra

 

Tình đời vốn đã thiết tha

 

Ông sư cũng xạo, gọi là, thế thôi

 

Hế hê hê hề… là rồi

 

Có chăng xuân cũng vậy thôi, thế mà.

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Các bài liên quan