CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / 60 - TrunggiangKs.

Tâm Nguyên , Thứ Năm 01-12-2022

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 60

 

Hành Vân

 

 

Lại có một vấn đề lớn của Đạo Phật Khất Sĩ cũng cần được soi xét tìm hiểu nghiêm túc, đó là TỊNH XÁ. Kiến lập cơ sở đạo tràng thuộc về mảng tổ chức đời sống tu học, thuộc về Giới luật, cần phải được trình bày trước sau đầy đủ. Do vậy bài Tịnh Xá đã được viết và đăng lên Ánh Nhiên Đăng từ giữa năm 2020 sẽ được sách Trung Giang Ký Sự cập nhật thành bài 60 này.

 

 

XEM BÀI 60 TGKS.

 

 

Các bài liên quan