CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / 58 - Trung-giang-ks.

Tâm Nguyên , Thứ Ba 29-11-2022

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 58

 

Hành Vân

 

 

Trong khi bài Nối Truyền Thích-ca Chánh Pháp đã thuyết minh về Tông Khất sĩ, thì bài Giới Luật Khất Sĩ sẽ thuyết minh về Phái Khất sĩ. Tông là đường lối chung, còn phái là tổ chức cụ thể, gồm cả lý và sự. Ví dụ khi đại sư Huệ Nhựt bị bắn chết đầu năm 1951, lúc đó thầy trò ngài chỉ có một cái Linh Bửu Tự ở Cầu Hang – Gò Vấp – Gia Định là cơ sở, rồi cũng bị mất đi sau khi thầy viên tịch, thì đâu có thành phái được. Sau đó chục năm, qua thập niên 1960, các đệ tử ngài cố gắng gìn giữ phát triển, lập được vài cơ sở, thì vẫn rất yếu. Mà cốt lõi, không có một hệ thống Giới luật riêng thì không thể thành một phái Phật giáo được. Cũng vậy, hệ thống Thiền Trúc Lâm ở Việt Nam ngày nay, tuy có hàng chục thiền viện rất lớn với hàng ngàn Tăng, Ni và hàng vạn Phật tử, nhưng vẫn thuộc trường hợp này, vẫn chưa thành một phái Phật giáo đúng nghĩa được.

 

Do vậy, bài Trung Giang Ký Sự 58 sẽ là bài Giới Luật Khất Sĩ đã được viết từ 11 năm trước, năm 2011. Tinh thần chung là tập hợp mọi tư liệu quan trọng vào đây đã, rồi từ từ tính tiếp, 10 năm 20 năm gì không kể…

 

 

 

XEM BÀI 58 TGKS.

 

 

Các bài liên quan