CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / 57 - Trunggiang KS.

Tâm Nguyên , Thứ Ba 29-11-2022

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 57

 

Hành Vân

 

 

Đã xử lý được ba tài liệu của Khất Sĩ, một cái chính, một cái tiền đề của tài liệu chính, và một cái phụ thường được mọi người nhắc đến, tiếp theo phải phân tích tôn chỉ của Đạo Phật Khất Sĩ. Do vậy bài Nối Truyền Thích-ca Chánh Pháp được tác giả viết từ mấy năm trước, sau đó đã đăng lên trang Ánh Nhiên Đăng vào tháng 7 năm 2017 cho mọi người đọc, rồi in trong sách Chánh Luận Tập III để nó thành tài liệu chính thức về mặt văn bản học, sẽ được cập nhật thành bài 57 này.

 

 

XEM HẾT BÀI TGKS - 57

 

 

 

Các bài liên quan