CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / 56 - Trunggiang

Tâm Nguyên , Thứ Hai 28-11-2022

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 56

 

Hành Vân

 

 

Đến bài 56 này, tài liệu chính của Đạo Phật Khất Sĩ là bộ Chơn Lý sẽ được xử lý. Do vậy sẽ cập nhật thêm một bài viết công phu, nghiêm túc, của cùng tác giả, vào sách Trung Giang Ký Sự, mời mọi người cùng xem:

 

 

KHẢO CỨU BỘ CHƠN LÝ

 

(Viết xong ngày 25/9/2020.)

 

MỤC LỤC:

 

A. LỜI GIỚI THIỆU (Dài 24 trang A5.)

 

B. TÌM HIỂU PHẦN DIỄN GIẢI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CÁC ẤN PHẨM CHƠN LÝ (Dài hơn 10 trang A5.)

 

C. NỘI DUNG BỘ CHƠN LÝ (Dài gần 4 trang A5.)

 

D. HỌC CHƠN LÝ (Dài 8 trang A5.)

 

E. CÁC PHẠM TRÙ TƯ TƯỞNG CỦA BỘ CHƠN LÝ (Dài hơn 4 trang A5.)

 

F. TIỂU KẾT

 

 

XEM BÀI 56

 

 

 

 

Các bài liên quan