CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / TÂN XUÂN TỰ CẢM

Tâm Nguyên , Thứ Sáu 05-08-2022

 

 

TÂN XUÂN TỰ CẢM

 

 

Thái tuế đáo xuân kỳ

 

Tâm như thiếu tiểu thì

 

Bất tăng hề bất giảm

 

Như nguyệt lãng thanh thiên

 

Thân như toàn hỏa chuyển

 

Tranh tơ bộc bố lưu

 

Thác bạch diện sô hồn bất cố

 

Ngao du tự tại nhậm thi vi !

 

 

 

 

 

Dịch nghĩa:

 

NĂM MỚI TỰ CẢM

 

 

Sáu mươi lẻ một xuân tròn

 

Lòng sao như trẻ thuở còn ngây thơ

 

Thênh thang từ bấy đến giờ

 

Như vầng trăng bạc pha màu trời xanh

 

Thân như vòng lửa quay nhanh

 

Tựa hồ nước thác dệt thành vải trôi

 

Mặc cho tóc bạc da mồi

 

đi theo ý, làm thôi bởi mình !

 

 

Xuân Mậu Thìn – 1988

 

Thích Từ Thông

 

 

 

 

Các bài liên quan