CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang KS. 50

Tâm Nguyên , Thứ Tư 27-04-2022

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 50

 

Hành Vân

 

 

3 giờ chiều hôm đó tôi rời Tịnh xá Phổ Hiền theo quốc lộ 1A đi ngược ra phía Bắc 50km đến Bàu Ốc. Tịnh xá Ngọc Tâm nằm giữa làng quê, phía trước là mấy cánh đồng. Đã biết đường từ sáng nên tôi thong thả đi vào. Có một sư cô nhỏ con đang cầm một cây sào dài hái xoài, giống xoài dù chín mùi vẫn chua lè ở xứ này. Tôi đoán đó là Ni trưởng Đền nên lên tiếng chào. Ni trưởng Đền Liên cũng chào và hỏi tôi: “Phải hồi sáng đại đức gọi cho con không?”. Tôi đáp “phải” và cởi nón len hướng về chánh điện xá Phật. Ni trưởng rút sào xuống, thôi hái, cùng đi vào.

 

 

Tịnh xá Ngọc Tâm ở Bàu Ốc, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

 

 

 

XEM HẾT KS. 50

 

 

 

 

Các bài liên quan