CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / cẢm niỆm

Tâm Nguyên , Thứ Ba 22-02-2022

 

Cảm niệm

 

BBT. Ánh Nhiên Đăng tưởng niệm 68 năm

Sư trưởng Minh Đăng Quang vắng bóng.

 

 

 

Cảm niệm đâu đây tiếng thở dài

Đạo đã theo đời, đã mờ phai

Chơn tu thật học còn đâu nữa

Lay hoay bận rộn ngày tháng dài

No thân, ấm áo, vinh tên tuổi

Địa vị lớn lao, lại lắm tài

Nghe như đã mất, đã nhạt hết

Cảm niệm đâu đây tiếng thở dài!

 

 

Sáu tám năm xoay vần thời thế

Một niềm bất thối mới là ghê!

Nhưng chùa to nghiêng nghiêng bóng cả

Tháp cao cao vóc dáng bộn bề

Kìa ai đó ra vẻ sang chảnh

Lúc lên xe, khi đến, khi về

Rộn ràng đưa đón cùng lưu ảnh

Lòng hân hoan quên mất câu thề!

 

 

Thuở ban sơ quy y Tam Bảo

Nào ai thề chẳng thuận pháp đời?

Lúc lìa nhà cạo bỏ tóc râu

Nào ai mong lặng yên rốt ráo?

Rồi mỗi lần lạy Phật sám hối

Chớ ai xin trong sạch nghiệp nào?

Phản bội, tráo trở, đành quên hết

Người dấn thân trên nẻo luân hồi!

 

 

Đạo vậy đó, lập ra thật lớn

Y phép đời chớ phải gì hơn!

Sáu tám năm nhọc nhằng lắm nỗi

Công hay tội ai rõ thiệt hơn!

Mà người bảo đền ơn thầy tổ

Người nhân danh, người mặc sức đờn…

Đáng thương cho ai đang “làm đạo”

Đang tạo nghiệp như hải như sơn!

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan