CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Bệnh

Tâm Nguyên , Thứ Tư 26-05-2021

 

 

Bệnh

 

Lưu Thủy

 

 

 

Cái bệnh đến với cái thân

 

Mỏi mệt đau nhức từ chân tới đầu

 

Này nghiệp ta trả cho mau

 

Lòng nghĩ như thế dãi dầu mấy hôm…

 

Rồi thấy ra tật ôm đồm

 

Bệnh của thân chớ sao gồm cho ta?

 

Ôi sao ông quá thật thà

 

Mắc chi lo giữ làm quà cho ông !

 

Bệnh phải không? Nghiệp phải không?

 

Ở không chẳng chịu, bao đồng làm chi !

 

 

 

Các bài liên quan