CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / mAi

Tâm Nguyên , Thứ Hai 01-02-2021

 

Mai

 

Lưu Thủy

(Tặng Giác Ngộ tròn 45 tuổi, 01-01-21.)

 

 

Này mai cho hỏi một lời

Là hơi gió thoảng đưa đời thêm say

Là hương vương vấn đâu đây

Là tươi sắc thắm vàng ngay trước nhà

Phải chăng chuyện cũ đã qua

Phải chăng đã bỏ chiều tà sau lưng

Nên mai đua nở tưng bừng

Để đem xuân tới ấm cùng lòng tôi?

 

 

Kìa xem, chẳng thốt một lời

Vậy thôi, mai nở vậy thôi, nói gì!

 

 

Nghe ra tất cả một khi

Ngộ ra toàn thể chẳng vì bởi mai! [1]

 

 

 

 

 


[1]Tâm ấy không do duyên sinh.

Các bài liên quan