CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Bây giờ

Tâm Nguyên , Thứ Sáu 18-12-2020

 

Bây giờ

(Tưởng niệm nhị vị hòa thượng Trưởng đoàn IV & V.)

 

Hành Vân

 

 

 

Bây giờ ta hãy hỏi lòng

Con đường Khất sĩ còn không những ngày

Ba y một bát nhẹ bay

Bụi trần chẳng bám vào đây, cảnh thiền?

 

Bây giờ ta đã đảo điên

Mê danh đắm đuối, thường phiền vì danh

Chức phận ao ước tranh giành

Tăng-già nay đã trở thành Tăng quan!

 

Bây giờ ta đã giàu sang

Xây cất to lớn “nghiêm trang” lạ thường

Cốc am xinh đẹp dễ thương

Khiêm cung nay đổi phô trương với đời.

 

Bây giờ ta mãi không thôi

Lo ăn lo ở lo rồi lo quanh

Xuất gia không phải tu hành

Xuất gia để sống làm Tăng giữ chùa.

 

Bây giờ ta cứ ganh đua

Hùa theo Nam Bắc, hơn thua với đời

Đạo của Thầy Tổ bỏ rồi

Chơn tu thật học đầu môi nói đùa!

 

Đạo Bây giờ phải đạo Xưa

Đạo làm Tăng đó Phật xưa đã hành

Người tu ba nghiệp tịnh thanh

Lợi, danh, ăn, ở, đua, tranh… là gì?

 

Ba nghiệp sạch đắc huyền vi

Ngộ ra Chơn lý chánh tri Phật truyền.

Chính bây giờ chỉ là duyên

Thì sao lại thành lắm chuyện đổi thay?

 

Bây giờ “Đạo Phật ngày nay”

Ngày nay, ngày tới, và ngày hôm qua

Ba thời còn chẳng vượt qua

Lại xưng “Giác ngộ” thành ra đạo gì?[1]

 

Bây giờ khó nhọc lắm khi

Kể công vất vả làm chi Tổ cười!

Ai mang cực khổ cho tôi?

Ai đưa sanh chúng vào đời lầm mê?[2]

 

 

 


[1] Thầy Nhật Từ.

[2] Bài này có ra do câu nói của HT. Giác Nhân: “Hành Vân nghĩa là Sống trên mây”.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

 


 

Các bài liên quan