CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang kỳ 49

Tâm Nguyên , Thứ Tư 07-10-2020

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 49

 

Hành Vân

 

 

Tại Cam Ranh, hơn 4 giờ chiều ngày 6 tháng 6 tôi đón xe vô Phan Thiết. Đứng đón mãi mà chẳng có xe nào dừng, đến hơn nửa tiếng sau mới có một chiếc 12 chỗ dừng lại rước nhà sư. Trên xe chỉ có bốn người, chồng làm tài xế và vợ làm phụ xe. Hai người không lấy tiền, bù lại hỏi tôi đủ chuyện suốt chuyến đi vô Phan Rang. Hai người khoe ở nhà có một trang thờ Phật rất lớn, thờ nhiều tượng Phật, bắc hào quang đẹp lắm, bảo đảm sư thấy sẽ ghiền… Trước khi rời khỏi xe tôi đã biếu một tờ 2 Usd cho cô phụ xe, bảo đó là lộc chớ không phải là tiền, đừng có xài. Tới Phan Rang họ chạy rán theo một xe 30 chỗ gởi tôi qua, trước khi đi còn nói to với tài xế bên kia là không được lấy tiền của ông sư.

 

 

 

XEM BÀI

 

 

Các bài liên quan