CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / LÝ CON BÒ

Tâm Nguyên , Thứ Năm 16-07-2020

 

 

LÝ CON BÒ

 

- Nếu một ngày không có máy lạnh

 

Không ô-tô, di động thì sao?

 

- Trời ơi hỏi làm chi nghiệt thế

 

Ngày tháng dài biết sống thế nào?

 

- Người theo trần mê mệt suốt kiếp

 

Lúc cuối đời tay trắng chớ sao!

 

- Đành là thế, còn sống còn hưởng

 

Dạt về đâu thì về thôi nào...

 

 

 

Các bài liên quan