CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / THIỀN KHÁCH nhắn tin

Tâm Nguyên , Thứ Hai 23-10-2017

 

Thiền khách nhắn tin

 

093****726   –   091****993

 

 

 

NHẮN:

 

Trời nhạt nắng, Linh Sơn chiều gió lộng

Ngang lưng trời nhè nhẹ khói sương bay

Chim yến về chao nghiêng đôi cánh rộng

Qua lối mòn xao động cỏ hoa lay

 

A-lan-nhã thanh tịnh ai chả thích

Đẹp núi rừng mơn mởn lá xanh cây

Thung lũng vắng hoàng hôn càng u tịch

Lưu luyến lòng thiền khách viếng nơi đây

 

Cơm Hương Tích thảo lòng mời tín chủ

Canh tập tàng ngọn bí với rau lang

Chanh trỉu quả, bưởi, xoài cùng đu đủ

Hương thế gian, vị ngũ dục đâu màng

 

Hứng, lên núi kinh hành thong dong bước

Mệt, thiền sàng an dưỡng tạm nghỉ ngơi

Việc trước mắt tùy duyên không chấp trước

Đại đạo thênh thang đâu thể dùng lời

 

Rõ cửa Tổ tu hành vô sở đắc

Năng, sở còn đâu thể chứng chơn như

Nghĩa ba câu một vật không dính mắc

Mãn tự kinh siêu việt hết ngôn từ

 

Vạn sự đâu thể tìm nơi khởi điểm

Pháp như vầy, tánh như thế, như nhiên

Người ở thế căn cơ có đốn tiệm

Cơm cháo hai thời nhậm vận tùy duyên…

 

 

 

GỞI:

 

Theo lối mòn chim bay về tổ

Theo lối mòn tâm lại ra đi

Đã bao phen đi mãi có gì

Qua cửa ý, đạo đời tô vẽ…

 

 

 

NHẮN:

 

Đạo tình trao gởi hỏi thăm nhau

Chẳng ngại người quen nói một câu

Trâu sắt mở lời, gà gỗ đáp

Xuân qua, thu lại, chẳng đuôi đầu…

 

 

 

GỞI:

 

Hỡi bao nhiêu trâu sắt, gà gỗ

Hỡi Linh Sơn, diệu ý, pháp thân

Xếp ra đây những viên gạch nhỏ

Thành lối mòn lui tới xa gần!

 

 

 

NHẮN:

 

“Zu” hỏi thì “ai” xin trả lời

Thưa rằng mây nước tự rong chơi

Nếu như muốn biết về tung tích

Hãy đến hư không hỏi đất trời

Sáu chữ e rằng nhiều quá lắm

Một câu còn ngại lậu chưa rơi

Ngôn ngữ bán tự thức và tưởng

Bất nhị đâu phân giữa đạo đời.

 

A-di-đà Phật!

 

 

GỞI:

 

Có cõi Thiền, có những âm vang

Ai đã xa gió núi mây ngàn

Thôi chơi cửa ý, lòng vô sự

Lặng nghe tin tức từ biển tâm.

 

 

-------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan