CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Nước mắt chảy xuôi

Tâm Nguyên , Chủ Nhật 27-08-2017

 

 

Nước mắt chảy xuôi

 

LưuThủy

Kỷ niệm mùa Vu-lan 2017

 

 

 

Nước mắt chảy xuôi

Những dòng nước mắt thương cho đời quanh quẩn

Ôi, bao phen lăn lóc tục trần

Nhỏ làm con, lớn làm mẹ làm cha

Ba thân phận trong một ngôi nhà nhỏ

Ân ân oán oán, ghét ghét thương thương

Một đời qua cho nhiều đời qua

Như con tằm vương tơ tự trói…

 

 

 

Rồi một mùa Thu tới

Pháp Vu-lan nổi một cơn gió mới

Thổi tan mây, vỡ ý niệm tục trần

Ai cũng là con, ai cũng là cha là mẹ

Thế vậy thì ai lại là ai?

 

 

 

Người sanh ta, người ta sanh

Ba thân phận một thành giả tạm

Sanh cùng thương lắm, tử cùng thương lắm

Kiếp luân hồi chẳng có đầu đuôi.

Trứng và gà có trước hay sau?

Chẳng thủy chung có đâu sau trước.

 

 

 

Trong nhà nhỏ đề cao chữ Hiếu

Trong nhà lửa ôm Hiếu ngủ ngon

Vỡ tan ra, đổ nát đi

Một ngôi nhà có ba người ở!

 

 

 

Ánh Vu-lan bừng lên

Chan hòa một sức sống!

Tận nguồn Hiếu đời ta đã đến

Ta là con, ta là mẹ là cha

Ta sanh ra trong giáo pháp Phật-đà

Là Chơn ngã, không ai ngoài Chơn ngã!

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Các bài liên quan