CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang Ký Sự kỳ 39

Tâm Nguyên , Thứ Ba 02-05-2017

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 39

 

Hành Vân

 

 

Đầu tháng 1 năm 2016 tôi bắt đầu tìm hiểu tiếp về các trưởng lão Giác Thần, Giác Trung, và Giác Tâm. Riêng Pháp sư Giác Nhiên là một danh Tăng của lịch sử thì sẽ tìm hiểu sau.

 

Trưởng lão Giác Thần là pháp tử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Cũng như trưởng lão Giác Nhơn, ngài là lớp lớn, đi riêng từ năm 1954, sau khi Tổ sư vắng bóng. Trong khi trưởng lão Giác Nhơn đi tu tịnh theo hạnh độc cư thiền định thì trưởng lão Giác Thần đi Tứ y pháp theo hạnh đầu-đà (còn Tăng đoàn thì du phương hành đạo). Đến cuối đời ngài dừng chân ở Đông Thọ, Phật tử cất nhà lá cho ở, cũng có người theo xin xuất gia, rồi Phật điện được cất tạm với hiệu là Tịnh xá Ngọc Châu.

 

 

 

Trưởng lão Giác Thần, 1899 – 1973, hình dán trong chứng điệp thọ giới.

 

 

 

 

XEM HẾT BÀI 39

 

 

 

Các bài liên quan