CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Ký sự 36 Trung Giang

Tâm Nguyên , Thứ Năm 31-03-2016

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 36

 

     Hành Vân

 

 

Trong khi đang tìm hiểu đoàn Ni trưởng Trí Liên, về Ngọc Ẩn ở Tầm Vu gặp Ni sư Khoa Liên tôi lại được biết nhiều về trưởng lão Giác Nhơn, một trong 9 vị tỳ-kheo đệ tử Tổ sư Minh Đăng Quang, (gồm các sư: Từ Huệ, Giác Tánh, Giác Chánh, Giác Như, Giác Nhơn, Giác Hải, Giác Thần, Giác Hòa và Giác Tịnh.). Hai ngày sau lên Tây Ninh gặp Ni sư Châu Liên để tìm hiểu về đoàn Ni trưởng Cung Liên, tôi lại được biết nhiều về trưởng lão Giác Lập, một trong 10 vị sa-di tập sự đã cùng vào “núi lửa” chịu nạn với Tổ sư, (gồm các sư: Giác Tôn, Giác Hoằng, Giác Lập, Giác Nguyên, Giác An, Giác Thường, Giác Duyên, Giác Giới, Giác Thủy, và Giác  Pháp lúc đó còn làm tập sự.). Do duyên này tôi viết về 2 vị chung trong một bài ký sự.

 

 

 

Trưởng lão Giác Nhơn, 1918 – 1986

Hình chụp lúc cuối đời ở Ngọc Ẩn – Tầm Vu

Hình chụp lại bị dính vết ánh sáng phản trên mặt kính.

 

 

 

 

XEM HẾT BÀI 36

 

 

 

Các bài liên quan