CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang 37

Tâm Nguyên , Thứ Ba 15-03-2016

 

Trung Giang Ký Sự kỳ 37

 

    _______Hành Vân_______

 

 

 

Ngày 15 tháng 11, tôi đi Tây Ninh tìm hiểu về đoàn Ni trưởng Cung Liên. Hôm đó trời đẹp và mát mẻ, tôi đón xe buýt từ Bình Thạnh thong thả đi lần lên An Sương – Củ Chi – Gò Dầu – Tây Ninh. 9 giờ tôi vào đến Tịnh xá Ngọc Truyền ở phường 1 thành phố Tây Ninh. Không rõ chú xe ôm vô tình hay cố ý đã chở tôi đến nhầm chỗ này. Nhân tiện tôi vào tịnh xá tìm hiểu về 2 Ni trưởng Văn Liên và Phổ Liên, nhưng người mẹ đã mất, còn người con 94 tuổi, đã bị lẫn.

 

Sát bên Ngọc Truyền là Tịnh xá Kỳ Hoàn, nghe chú Huệ Thông nói do sư cô Duyên đệ tử sư bà Tiến trụ trì. Tôi vãn cảnh Ngọc Truyền một lát rồi hỏi đường qua Ngọc Ninh, chú Huệ Thông chỉ tôi đi ngược lại, nhưng không ra quốc lộ mà qua cầu, đi tiếp qua khỏi trường Lê Văn Tám thì đến.

 

Tôi đi bộ ngang qua Tịnh xá Ngọc Thạnh, sẵn ghé vào chụp mấy kiểu hình trước khi tịnh xá di dời. Khi nãy lúc chở tôi ngang đây, chú xe ôm đã báo cho biết là tịnh xá sắp dời đi, tôi vốn có biết chuyện từ trước nên đáp: “Ngày xưa cha mẹ cúng đất cho Tổ sư làm tịnh xá, bây giờ con cháu lấy lại là làm trái ý nguyện của tổ tiên.”…

 

 

Các bài liên quan