CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Cảm niệm Bồ-đề Đạo tràng 2014

Tâm Nguyên , Thứ Ba 23-12-2014

 

Cảm niệm Bồ-đề Đạo tràng 2014

 

     sư MS. cảm đề    

 

 

Ba lần đi Ấn Độ

Bồ-đề vẫn thích sang

Ngôn từ không thể tả

Đạo vị rất nồng nàn!

 

Suốt ngày đoàn chiêm bái

Kinh kệ cùng khói nhang

Tuy nhộn nhịp đông đúc

Nhưng vẫn xếp thành hàng.

 

Người kinh hành niệm Phật,

Kẻ thiền tọa hành lang,

Cũng có người nhập định

Ngoại duyên đều chẳng màng.

 

Cả đàn chim nương náu

Trên cành hót ca vang,

Tăng Tây Tạng y đỏ

Việt Nam rực sắc vàng.

 

Ngàn người về đảnh lễ 

Nhưng tâm nguyện riêng mang.

Thập phương đều hội tụ

Tháp Đại Giác đạo tràng.

 

Đảnh lễ đức Phật Tổ

Cảm niệm lưu dấu trang!

Còn nhiều điều không thể

Sự huyền diệu ẩn tàng…

 

----------------------------------------------------------

Các bài liên quan