CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Một bài thơ của HT. Thiền Tâm

, Thứ Ba 06-11-2012

 

MỘT BÀI THƠ CỦA HT. THIỀN TÂM

 

 

 

Chốn cũ chơn như lắm nẻo về

 

Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.

 

Trong Thiền có Tịnh trời Lư Lãnh,

 

Nơi Tịnh gồm Thiền nước Đông Khê.

 

Tiến bước nguồn tâm ngời nguyệt sáng

 

Quay nhìn bể tục ngát hương thề.

 

Bao giờ học kẻ cười hoa được

 

Đem ý sen lành rải bến mê!

 

 

 

 

 

Xuất xứ:

 

Tương truyền, đây là bài thơ do cố hòa thượng Thiền Tâm sáng tác để gởi tặng bạn tâm giao là hòa thượng Thanh Từ. Khi còn làm việc tại Trường Cao đẳng Phật học viện Huệ Nghiêm trước năm 1975, ba ngài Bửu Huệ, Thanh Từ và Thiền Tâm là 3 vị giáo thọ trụ cột ở nơi đây. Sau Giải phóng, mỗi vị đi một hướng hạ thủ công phu, tiếp chúng độ sanh, xiển dương Phật pháp… Người theo Tịnh, người chuyên Thiền, nhưng trong chỗ tâm giao thì hòa thượng Thiền Tâm ở Đại Ninh không thấy có sai biệt giữa Thiền và Tịnh.

 

 

 

Chú thích từ:

 

– Chốn cũ chơn như: Chơn như là nơi chư Phật đồng an trú, không phải là một chốn mới lạ của chúng sanh.

 

– Lư Lãnh: núi Lư, hay núi Lô, nơi đại sư Huệ Viễn Sơ Tổ tông Tịnh Độ Trung Quốc lập hội niệm Phật.

 

– Đông Khê: dòng suối phía đông, chỉ cho dòng Tào Khê, nơi đức Lục Tổ Huệ Năng hoằng pháp Thiền đốn giáo, từ đó truyền lưu 5 tông 7 giáo Thiền.

 

– Tiến bước: vượt lên mọi phương tiện, mà Thiền, Tịnh, Luật, Mật… đều là những phương tiện tiếp dẫn người tu cả. Đây là nghĩa “Chánh pháp còn phải buông bỏ” mà đức Phật đã dạy.

 

– Bể tục: chốn bon chen của chúng sanh.

 

– Ngát hương thề:

 

– Kẻ cười hoa: Trên hội Linh Sơn, đức Maha Kasapa (Đại Ca-diếp) thấy Phật đưa hoa đã mỉm cười lãnh hội diệu lý của Phật-đà. Đây là sự tích Niêm hoa vi tiếu trong Thiền tông.

 

– Ý sen lành: Chánh pháp cứu thế của chư Phật.

 

– Bến mê: chỗ lẩn quẩn của chúng sanh.

 

BBT. Ánh Nhiên Đăng

 

 

Các bài liên quan