CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang Ký Sự – kỳ 31

Tâm Nguyên , Thứ Hai 01-10-2012

 

 

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 31

 

Hành Vân

 

 

Rời khỏi Quy Nhơn chung một chuyến xe với đại đức Giác Trực, trưa đó tôi ghé Ngọc Tòng xin cơm ăn, nghỉ một lát rồi tìm xe đi ngay vào Bắc Ruộng. Sư Minh Phất hướng dẫn đường đi cho tôi như sau: từ Nha Trang đón xe đến Ngã ba Căn cứ VI trên quốc lộ 1A, tại đó có xe từ Phan Thiết hoặc từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bắc Ruộng, chỗ gần Tịnh xá Ngọc Sơn, trú xứ của sư Minh Phất. Theo câu hướng dẫn gọn gàng đó tôi đón xe đi mãi đến 5 giờ tới Phan Thiết, 6 giờ rưỡi tới được Ngã ba Căn cứ VI, và 10 giờ đến Tịnh xá Ngọc Sơn. Du hành 600km qua 16 tiếng, tuy có mệt nhưng cũng không sao. Trưởng lão Giác Tỵ dùng một đời để tu hành, tôi nay chỉ dùng có mấy ngày để tìm hiểu về kỳ tích của trưởng lão thì có đáng gì. Lần này đi Tánh Linh, mục đích chính của tôi là tìm hiểu về việc ngài Giác Tỵ xả báo thân trên núi Ông.

 

Báo thân, một từ ngữ Phật học, có nghĩa là cái thân báo ứng theo tâm mà sanh ra, trong đó thân là ngôi nhà, chủ nhà là tâm. Chủ nhà bị ràng buộc với ngôi nhà bởi thọ mạng và khi thọ mạng hết thì chủ nhà mới được đi ở nhà khác. Khi thọ mạng chưa hết, muốn xả bỏ báo thân không phải dể. Nhiều kẻ chán đời tìm cách quyên sinh để ra đi, cách đó thật tiêu cực, tất có hậu quả ghê gớm, không phải là giải thoát chân thật. Không tiêu cực như thế, các nhà tu hành có định lực cao có thể đi hay ở tùy thích, không còn bị ngôi nhà Năm Uẩn nhốt phạt nữa.

 

 

 

XEM HẾT BÀI 31

 

 

Các bài liên quan