CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Vè Kiết Hạ 2012

, Thứ Năm 23-08-2012

 

VÈ KIẾT HẠ 2012

 

TK. Minh Điềm 5

 

 

 

Sư Minh Điềm đang đọc bài Vè Kiết Hạ 2012 tặng đại chúng, trong buổi Phát biểu cảm tưởng của Tăng Hạ tại TX. Trung Tâm - quận Bình Thạnh sáng ngày 23-8.

 

 

 

 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe Vè Kiết Hạ!

Trung Tâm tịnh xá

Mở khóa An cư,

Hòa thượng Đạo sư

Thường hay răn dạy

Chư Tăng cả thảy

Y giáo phụng hành…

 

 

Ngài dạy đành rành

Hằng ngày thật dụng

Phải hành cho đúng

Trong lúc đứng, đi

Nên rán hành trì

Oai nghi tế hạnh.

Chớ nên tranh cạnh,

Việc khó về mình

Nhìn lỗi của mình

Đừng nhìn lỗi họ.

Phải nên chịu khó

Những việc mình làm

Đừng có tham lam

Dầu là việc nhỏ.

 

 

Tăng Hạ nghe rõ

Trong 6 giáo đoàn

Phải sống nhẹ nhàng

Như con một mẹ.

Đừng nên tránh né

Dầu việc nhỏ thôi

Diệt hết cái TÔI

Đừng cho nổi dậy.

 

 

Tăng Hạ cả thảy

Phải rán thực hành:

Trong lúc thiền hành

Phải đi chẩm rãi

Từng bước khoan thai

Như voi hùng dũng,

Ngó ngay cho đúng

Từng mỗi bước chân

Điều phục cái thân

Đừng cho vọng động,

Cử chỉ hành động

Phải thật nghiêm trang…

Ngồi thẳng một hàng

Trong khi thiền tọa,

Những vị cao Hạ

Ngồi trước làm gương

Ngồi thẳng một đường

Để tâm tĩnh lặng.

 

 

Tăng Hạ cố gắng

Hơi thở điều hòa

Hít vô thở ra

Theo từng đề mục…

Nhưng phải câu thúc

Tâm ý của mình

Nhiều kiếp vô minh

Nên giờ phải sửa!

Chớ nên lần lựa

Một phút luống qua

Uổng phí đời ta

Vì không tu học.

Trong khi đi học,

Quên bỏ vở theo

Cử chỉ trớ trêu…

Cần nên sửa đổi.

Phải ngồi theo dõi

Những vị giảng sư

Dạy việc nên hư

Để ta sửa đổi.

Vì ta tội lỗi

Phải rán thực hành,

Muốn được trưởng thành

Nghe và thật dụng.

Thật hành cho đúng

Mỗi lúc độ cơm

Từng muổng phải gom

Đừng cho để đổ.

Ta người giác ngộ

Đừng để nói nhiều

Tôn đức mến yêu

Nên thường răn dạy…

 

 

Tăng Hạ cả thảy

Trong lúc chỉ tịnh

Giữ cho thanh tịnh

Đừng có ồn ào

Nói cười lao xao

Trong khi đi ngủ.

Thật hành đầy đủ

Ba tháng an cư

Giữ vẹn chữ NHƯ

Chư tôn khen thưởng.

Ta người chí hướng

Theo Phật Tổ Thầy

Thật hành đủ đầy

Tam vô lậu học…

 

 

Các con hậu học

Thành kính nhớ ghi

Tôn đức từ bi

Tận tình chỉ dạy.

Tăng Hạ cả thảy

Y giáo phụng hành,

Với tấm lòng thành

Kính lễ tam bái,

Kính chúc quý ngài

Thân tâm thường lạc!

 


 

 

Quang cảnh hội trường buổi sáng hôm ấy...

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan