NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Thông báo / Hòa Thượng GIÁC LINH viên tịch

, Thứ Hai 2011-11-15

 

 

(Đôi mắt của người này không còn xao xuyến nữa!)

 

 

 

 

         GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH AN GIANG                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                           -----o0o—-----                                                                -----–o0o—-----

 

 

An Giang, ngày 13/11/2011

 

 

CÁO PHÓ

 

· Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh An Giang

· Ban Đại Diện Phật Giáo thị xã Châu Đốc

· Giáo đoàn IV Phật giáo Khất Sĩ

· Và môn đồ pháp quyến

 

Vô cùng kính tiếc báo tin:

 

HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC LINH

 

· Phó Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh An Giang

· Phó Ban Đại Diện Phật Giáo thị xã Châu Đốc

· Trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc

 

        Do niên cao lạp trưởng và thân tứ đại theo duyên tăng giảm, Hòa thượng đã thuận lý vô thường, an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 11 năm 2011 (nhằm ngày 18 tháng 10 năm Tân Mão) tại Tịnh xá Ngọc Châu, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc.

 

· Trụ thế: 77 năm.

· Hạ lạp: 44 năm.

 

        – Lễ nhập quan cử hành vào lúc 21 giờ ngày 13/11/2011 (18/10 Tân Mão)

 

        – Kim quan của Hòa thượng được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Châu.

 

        – Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 14/11/2011 (19/10 Tân Mão)

 

        – Lễ truy điệu Hòa thượng được cử hành vào lúc 8 giờ ngày 19/11/2011 (24/10 Tân Mão), sau đó phụng tống kim quan đến Đài Hỏa Táng Phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc.

 

Nay cáo phó!

 

 

                                                         TM. Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh An Giang

                                                         Ban Đại Diện Phật Giáo thị xã Châu Đốc

                                                                 Giáo đoàn IV Phật giáo Khất Sĩ

                                                                       & môn đồ pháp quyến

 

                                                   TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ PG TỈNH AN GIANG

                                                                               

(đã ấn ký)

 

                                                                       HT. THÍCH HUỆ TÀI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------