NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tấm lòng vàng / Thuyết minh về Trang TẤM LÒNG VÀNG

, Thứ Hai 2011-10-07

 

 Thuyết minh

 

về Trang TẤM LÒNG VÀNG

 

AND_

 

 

“Tấm lòng vàng”! Xin thưa, nó khắc hẳn “Tấm lòng tiền”!

 

Chúng khác nhau chỗ nào? Vàng là một quý kim, còn tiền là một vật để trao đổi trong một đất nước và được nhà nước đó bảo chứng. Cả hai đều là vật chất, đều không thể nào sánh bằng Tấm Lòng!

 

Khi đã không sánh bằng tấm lòng, thế sao lại có thành ngữ “Tấm lòng vàng”? Để được đứng vào thành ngữ của tâm lòng, thì mọi vật chất đều phải được hiểu theo nghĩa bóng.

 

Khi nói đến tiền, mọi người hay nói ngay: “Ô, tiền bạc!”, tức là nó bạc bẻo lắm, đáng chán lắm, coi chừng nó trở mặt bất kỳ lúc nào!... Còn vàng, lại hay được liên tưởng đến một sự quý hóa, tươi sáng… Vậy Tấm lòng vàng không bao giờ là tấm lòng của vàng, bạc, kim cương, hột soàn, tiền, đô, ơ… gì cả. Tấm lòng vàng tức là những tấm lòng quý giá đáng trân trọng.

 

Nhân loại xưa nay đều quý trọng sự thiện. Nên Phật pháp đã dùng sự thiện để tiếp dẫn người người đến Chân lý tối hậu. Đây chính là đất dụng võ cho Trang Tấm Lòng Vàng trên AND_. Hôm nay, ngày 07/10/2011, sau gần 1 tháng triển khai Ánh Nhiên Đăng, xin được trân trọng ra mắt trang này, và nó chẳng của riêng đời hay đạo, mà nó là của chung mọi tấm lòng, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống con người !...

 

----------------------------------------------------

Các bài liên quan