NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Giáo dục - Hoằng pháp / Nam-mô A-di-đà Phật !

, Thứ Hai 2011-09-20

 

Các bài liên quan