NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / T Â M K H Ô N G

Tâm Nguyên , Thứ Ba 21-09-2021

 

T â m    k h ô n g

 

KS. Minh Bình

 

09/2021

 

 

 

1. Không tâm, vô tâm:

 

Vào đầu mùa An cư năm 2016, khi đi miền Bắc Việt với thầy để khảo sát Phật giáo ở miền ấy, có một việc thế này. Lúc rời một điểm nào đó, lên xe đi tiếp, tôi đã nhắc chú cư sĩ Chánh Pháp ngồi kế bên:

 

– Chú có quên đồ gì không?

 

Chú đáp:

 

– Không có.

 

Tôi đùa:

 

– Coi chừng quên mất chính mình!

 

Lúc đó hòa thượng ngồi ở ghế trước nói:

 

– Sợ quên không nổi đó chớ!

 

Qua chuyện nhỏ này thấy ra vài chuyện đáng suy nghĩ. Lâu nay hòa thượng đã mấy lần bảo với tôi về tâm rỗng không, mà theo lời người xưa đã từng bảo, tôi vẫn đang nghi điều này:

 

Chớ nói “Vô tâm tức là đạo”

Vô tâm còn cách một lớp rào!

 

 

XEM HẾT BÀI

 

 

 

Các bài liên quan