NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Đạo tràng Tịnh xá / Tưởng niệm Minh Đăng Quang

Tâm Nguyên , Thứ Ba 10-11-2020

 

Tưởng niệm Minh Đăng Quang

 

KS. Minh Bình

 

 

Tưởng niệm Minh Đăng Quang tham thiền bảy ngày tại bờ biển Mũi Nai ở Hà Tiên vào mùa khô năm 1944, ta nên làm đơn giản và đủ ý. Công trình này chắc chỉ cần 1.000.000.000 VNĐ là làm xong. Đại khái thế này:

 

1. Cổng và tường rào: Không nên làm cho dữ, càng đơn giản càng đúng, chỉ đại khái cho khỏi bị lấn phá thôi. Công trình này tốn 100 triệu là quá lắm rồi. Bước vào cổng không được nói, cười, chụp hình v.v... nữa.

 

2. Sân đậu xe: Không cần rộng hơn 1000m2, bang dọn rồi kêu xe bồn đổ 50 khối bê-tông mac 250 (dày 5cm), xong cắt 2 × 2m, 100 triệu là làm đủ.


3. Dãy nhà vệ sinh cho người hành hương: Làm ba, bốn chục cái, rộng 1,2m × 2m, lợp mái tôn 3 zem, dùng thùng bê đựng nước rửa… có 100 triệu làm dư sức.

 

4. Dãy nhà mát: Cho người đến viếng có chỗ dừng nghỉ thong thả. Làm mười cái 20 × 5m, cột cây tràm, đòn bằng tầm vông, lợp lá dừa, không có vách (không nghỉ đêm), cũng tốn cỡ 100 triệu thôi.

 

5. Lối đi: Hễ có dốc thì phải xây tô để mưa khỏi lở, còn đường bằng thì lấy đá mỏng khổ 30 × 60 lót thưa vừa bước chân, lót hai hàng xuôi ngược, đưa 100 triệu làm hết thì thôi.

 

6. Khu tưởng niệm: Rộng mỗi bề 30 mét, dọn sạch rồi rải cát một lớp như bờ biển, đem đặt một tảng đá bàn 5m lên, trên đặt một tảng đá nhỏ tạc hình người ngồi thiền, chỉ lấy ý chứ không khắc tỉ mỉ, vẫn để cây rừng tự nhiên. Phần này tốn 100 triệu cũng là quá rồi. Khi ai đến đây đều phải tọa thiền 30 phút trở lên cả.

 

7. Đạo lý: Đặt 10 tảng đá quanh khu tưởng niệm, khắc 10 Chơn lý đầu của Minh Đăng Quang, phần này cũng 100 triệu.

 

8. Dãy cốc cho Tăng và dãy cốc cho Ni ở tu tưởng niệm, dùng cây lá nhẹ nhàng, tốn 100 triệu là làm được không ít cốc.

 

9. Bốn tháp nhỏ: Ở bốn góc khu đất làm bốn tháp nhỏ cho chư thiên ngự, (cũng để ra vẻ khu vực linh thiêng), tốn 100 đi.

 

10. Còn 100 triệu tùy chỗ dùng thêm, ví dụ khoan một giếng nước với bắt điện...

 

Tin chắc Minh Đăng Quang chẳng đến chỗ cao sang hoành tráng! Do đó nên làm chỗ kỷ niệm đơn giản thôi. Và một tỷ đồng này chỉ cần mỗi cư sĩ góp 10.000đ là đủ, chẳng phiền bắt các hàng khất sĩ phải đóng góp vô lý!

 

Tịnh xá Ngọc Đức – Mỹ Xuân, 10/11/2020.

 

-----------------------------------------------------------------------------------