NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / KHẢO CỨU BỘ CHƠN LÝ

Tâm Nguyên , Thứ Sáu 25-09-2020

 

KHẢO CỨU BỘ CHƠN LÝ

 

KS. Minh Bình

(Viết xong ngày 25/9/2020.)

 

 

A. LỜI GIỚI THIỆU (Dài 24 trang A5.)

B. TÌM HIỂU PHẦN DIỄN GIẢI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CÁC ẤN PHẨM CHƠN LÝ (Dài hơn 10 trang A5.)

C. NỘI DUNG BỘ CHƠN LÝ (Dài gần 4 trang A5.)

D. HỌC CHƠN LÝ (Dài 8 trang A5.)

E. CÁC PHẠM TRÙ TƯ TƯỞNG CỦA BỘ CHƠN LÝ (Dài hơn 4 trang A5.)

F. TIỂU KẾT

 

 

A. LỜI GIỚI THIỆU:

 

Chơn Lý là bộ sách do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng tác trong quá trình bảy năm ngài hoằng pháp, từ năm 1947 đến năm 1954. Thời gian chính thức viết và xuất bản bộ Chơn Lý là trong hai năm, từ đầu năm 1952 đến đầu năm 1954. Đây là bộ sách căn bản của Giáo pháp Khất Sĩ. Tất cả các vị khất sĩ nào đã sanh ra trong Giáo pháp Khất Sĩ đều phải nương theo đây để được trưởng thành. Đọc Chơn Lý, nghe Chơn Lý, học theo Chơn Lý, tu như Chơn Lý,thì cuộc đời vị khất sĩ đâu còn phải lo thiếu sót gì nữa. Bởi vì cả bảy đạo quả Thinh văn, Duyên giác, Bồ-tát và Như lai đều không ngoài bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang. Những ai thấy rõ điều này, hằng tin tưởng điều này, trọn đời sống với chơn lýmà đức Tổ sư đã dạy, ắt được vô lượng lợi ích cao thượng.

 

 

XEM HẾT BÀI

Các bài liên quan