NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Đạo tràng Tịnh xá / TỊNH XÁ

Tâm Nguyên , Chủ Nhật 21-06-2020

 

TỊNH XÁ

 

KS. Minh Bình

 

 

Khi đến với Đạo Phật Khất Sĩ, người ta thường hỏi: “Sao ở đây gọi là tịnh xá?”, “Tịnh xá là gì?”… Do vậy bài viết này sẽ làm sáng tỏ về tịnh xá. Qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam đã lập hơn 400 tịnh xá ở Việt Nam, với những đặc trưng và đạo lý của nó. Xin hãy theo dõi những phần dưới đây để hiểu được về các tịnh xá ấy.

 

  

 

Một nhà tịnh xá bát giác của Đạo Phật Khất Sĩ.

 

 

XEM HẾT BÀI