NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / TÍNH CHẤT CHỦ YẾU CỦA TRIẾT LÝ THIỀN

Tâm Nguyên , Thứ 7 20-06-2020

 

TÍNH CHẤT CHỦ YẾU CỦA TRIẾT LÝ THIỀN

 

GS. LÊ XUÂN KHOA

 

Đăng trong Tạp chí Bách Khoa số 139 năm 1962 tại Sài Gòn.

 

Giáo sư Lê Xuân Khoa dạy triết học tại Sài Gòn trước năm 1975. Đây là bài viết về Thiền của giáo sư vào thời đó, chúng tôi xin phép trích đăng để độc giả tham khảo.

Lưu ý: NỘI DUNG BÀI NÀY CHƯA PHẢI LÀ THIỀN.

Hãy xem vì sao vậy?

 

 

 

XEM BÀI

 

 

 

Và XEM BÀI VIẾT trong Tạp chí số 138

 

 

 

Các bài liên quan