NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / Năm Lửa bắt Thầy

Tâm Nguyên , Chủ Nhật 23-02-2020

 

Năm Lửa bắt Thầy

 

BBT. Ánh Nhiên Đăng thành kính tưởng niệm

66 năm đức Minh Đăng Quang vắng bóng

 

 

 

Năm Lửa tục danh kẻ bắt Thầy

Chuyện ngày xưa đó ứng nghiệm thay

Năm lửa ngày nay là năm dục

Bắt bớ, giam con chốn đọa đày.

Nhưng ngày xưa Thầy đã chiến thắng

Thầy đã đi vào chốn tù đày...

Còn hôm nay con sung sướng quá

Chợt thầm thương: Năm lửa bắt thầy!

 

----------------------------------------

 

 

 

Các bài liên quan