NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Đạo tràng Tịnh xá / Cảnh Tịnh xá

Tâm Nguyên , Chủ Nhật 29-12-2019

 

Cảnh Tịnh xá

Hành Vân

 

 

Cảnh nhà quê, bởi tâm quê

Đáng thương bao kẻ xa quê nhọc nhằn

Theo trần rông ruỗi kiếm ăn

Chút thanh, chút sắc, tối tăm lắm đời!

 

 

Dừng chân đứng lại ai nào

Bởi đâu lăn lóc lộn nhào trần gian?

Người khôn sao chẳng lo toan

Để vô thường đến lại còn nhảy đâu?

 

 

Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát

Nào ngờ đâu vướng mắc suốt bao năm

Ta đã bán Tự do và Tự trọng

Để khóc cười nếm trải cái Tình đời.

 

 

Này là thân, như một chiếc áo

Này là tâm, nước chảy không ngừng

Này gia đình, một tổ ấm nhỏ

Này nước non, là chốn quê nhà

Người đã đến với đời như thế

Khoác vào mình thân phận khách trần

Và hôm nay duyên vào tịnh xá

Người có hay ai mới là mình?

 

 

Một buông, hai cũng là buông

Một hai buông hết mấy tuồng đời kia

Về đây vui cảnh nhà quê

Có ông Phật đứng ngô nghê ngắm đời.

 

 

Tâm không vào đạo

Tâm có theo đời

Tâm thiện được sống

Tâm ác chết rồi.

 

 

Lập mấy cảnh để nêu đạo lý

Có hiểu ra mới biết tu hành

Bằng không rõ được mối manh

Uổng công hình thức tu hành sớm hôm.