NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / KHẤT SĨ BỒ-TÁT

Tâm Nguyên , Thứ Sáu 27-12-2019

 

KHẤT SĨ BỒ-TÁT

 

KS. Minh Bình

 

I. KHƠI NGUỒN:

 

Như vậy, Đạo Khất Sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập là Đạo Làm Tăng, vì chữ “Khất sĩ” có nghĩa là “Tăng sĩ” . Đạo ấy có tổ chức là Giáo hội Tăng-già Khất sĩ, được thành lập với mục đích chú trọng đào tạo các hàng khất sĩ. Có ba bậc khất sĩ là khất sĩ Thinh văn, khất sĩ Duyên giác và khất sĩ Bồ-tát. Tuy trong bài này sẽ tìm hiểu hết để có phần đối chiếu, nhưng Khất sĩ Bồ-tát được chọn làm tên bài vì tập trung nói về Bồ-tát đạo.

 

 

 

XEM HẾT BÀI

 

 

Các bài liên quan