NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / A-LA-HÁN

Tâm Nguyên , Thứ Ba 10-12-2019

 

A-LA-HÁN

 

KS. Minh Bình

 

 

A. NHẬP ĐỀ:

 

Trong hội thảo về Đạo Phật Khất Sĩ tại Pháp viện Minh Đăng Quang – Tp. Hồ Chí Minh vào đầu năm 2014, thượng tọa Huệ Thông, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương đã tham gia với bài viết Tư Tưởng Phật Giáo Đại Thừa Của Tổ Sư Minh Đăng Quang Trong Bộ Chơn Lý. Trong bài viết đó có một nhận xét: “Trong bộ Chơn Lý, Tổ sư Minh Đăng Quang đã làm rõ các khái niệm Chơn như, Phật tánh, đồng thời cũng rất chú trọng đến con đường tu tập hướng đến đạo quả A-la-hán.”.

 

Nhận xét trên có ý nói: Tuy Tổ sư Minh Đăng Quang thuyết giảng về Chơn như, Phật tánh của Phật giáo Đại thừa, nhưng cũng đồng thời rất chú trọng đến sự tu tập chứng nghiệm quả vị A-la-hán của Phật giáo Tiểu thừa. Không bàn về nhận xét này, chúng ta sẽ tìm hiểu về A-la-hán trong Giáo pháp Khất sĩ của đức Tổ sư Minh Đăng Quang để làm sáng tỏ đề tài. Mà Giáo pháp Khất sĩ chính là bộ Chơn Lý 69 bài của đức Tổ sư, xuất bản thời trước năm 1975, chứ không phải những bộ sau này chỉ còn có 60 bài.

 

 

 

XEM HẾT BÀI A-LA-HÁN

 

 

Các bài liên quan