NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Giáo dục - Hoằng pháp / BỐN PHẦN CHÁNH ĐỊNH

Tâm Nguyên , Thứ Năm 19-09-2019

 

BỐN PHẦN CHÁNH ĐỊNH

 

KS. Minh Bình

 

 

A. DẪN NHẬP:

 

Trong Bát chánh đạo, phần Chánh định triển khai ra gồm có bốn định: Sơ định, Nhị định, Tam định và Tứ định. (Còn gọi là Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền.) Nói đến thiền định đức Phật dạy thì căn bản chính là bốn thiền định này. Xét trong nhà Khất Sĩ, tình hình tu tập thiền định được nhận thấy như sau:

 

 

XEM HẾT BÀI

 

 

Các bài liên quan