NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / Dấu xương để lại cho đời

Tâm Nguyên , Thứ Ba 20-03-2018

 

Dấu xương để lại cho đời

 

 

 

BBT. Ánh Nhiên Đăng tưởng niệm 64 năm

Sư trưởng Minh Đăng Quang vắng bóng

Mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ 1954 – mùng 1 tháng 2 năm Mậu Tuất 2018.

 

 

 

 

 

Lên non Ngài đã đi rồi

Còn đâu bóng dáng trong đời còn đâu?

 

 

Tưởng niệm Tổ xin cúi đầu

Tìm trong Giáo pháp vài câu gọi là

Nối truyền Chánh pháp Thích-ca

Ngàn năm xưa đã theo đà lãng quên

Kìa nhân thế lắm đảo điên

Đã quên, quên hết cội nguồn Chơn như!

 

 

Minh Đăng Quang đấng Đại Từ

Tại Chơn như đến, tại Chơn như về

Người không rõ biết chốn quê

Về Tam Bình kiếm đành về tay không!

Ô hay con trẻ thật lòng

Như xưa tìm Phật Thái Tông đã lầm

Núi không có Phật, trong tâm

Quay về nhận lấy đừng lầm nơi đâu!

Này Chơn Lý đã từ lâu

Ngài khuyên xem kỹ về sau gặp Ngài

Pháp thân Ngài đấy, chẳng sai

Quê hương Ngài đó, đời Ngài là đây!

 

 

Rồi xem "Chơn Lý" bao ngày

Tầm chương trích cú cho hay gặp Ngài?

Thương sao trí thức mê say

Ngàn năm như thế biết ngày nào nên.

Ôi nhân thế mãi đảo điên

Chơn Lý chẳng nhận lại tìm đâu đâu!

 

 

Tưởng niệm Tổ xin cúi đầu

Tìm trong Giáo pháp vài câu gọi là…

 

 

(Dấu xương chẳng phải là cái xương. Khi Ngài bảo: “Bộ Chơn Lý là dấu xương tôi để lại cho đời”, hãy lưu ý nó chưa phải là tất cả.)

 

 

Các bài liên quan