NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / Nối truyền Thích-ca Chánh pháp

Tâm Nguyên , Thứ Hai 17-07-2017

 

Nối truyền Thích-ca Chánh pháp

 

 

 Hành Vân 

 

 

 

 

Lại nói về đề tài Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, một đề tài lớn, có vẻ là quan trọng nhất của dòng Đạo Phật Khất Sĩ. Nó mang tính nội bộ của nhà Khất Sĩ, mà không thành vấn đề ở các dòng đạo khác, bởi nó được xác định là tôn chỉ, là chánh nhân, là bản chất của Đạo Phật Khất Sĩ. Xét về nội dung, đề tài Nối truyền Thích-ca Chánh pháp có 2 phần cần tìm hiểu:

 

– Một là ý chí và hành động nối truyền,

 

– Hai là Thích-ca Chánh pháp.

 

– Đồng thời, bài này được viết để xem xét lại những đường lối đã qua và xác lập định dạng cho một hệ thống, do vậy nó sẽ nêu lên một vấn đề lớn: PHẢI CHĂNG CÓ 2 ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ ?

 

Đó là 4 vấn đề sẽ được tìm hiểu trong bài viết này, với tư cách tác giả là một vị khất sĩ.

 

 

 

XEM TRỌN BÀI

 

 

-----------------------------------------------------

 

Các bài liên quan