NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / Giáo pháp Khất sĩ

Tâm Nguyên , Chủ Nhật 26-02-2017

 

Giáo pháp Khất sĩ

 

 

 

Ban biên tập Ánh Nhiên Đăng tưởng niệm

63 năm Sư trưởng Minh Đăng Quang vắng bóng!

 

 

 

 

 

Trên vũ trụ, đại đồng cùng khắp

Ánh minh đăng tỏa rạng soi đời

Soi ra chân tướng của tôi

Soi ra nhân thế đầy vơi thăng trầm…

 

 

Từ tứ đại âm thầm biến chuyển

Đã hóa sanh vạn vật, chúng sanh

Dệt nên vạn pháp mộng thành

Như tằm làm kén bao quanh lấy mình.

 

 

Tằm bảo thủ từ sanh đến diệt

Thành được pháp: nhả chỉ se tơ

Mỗi lần sanh tử ngẩn ngơ

Kiếp tằm ngắn ngủi ai ngờ giống ta!

 

 

Một kiếp người – sanh, già, bệnh, chết

Để sống còn người phấn đấu luôn

Luyện thành cái Biết khôn lanh

Luyện thành Linh tánh đời tôn Phật-đà.

 

 

Từ cái Sống là tâm bậc thấp

Thành cái Biết cùng khắp, bậc cao

Thành Linh tánh chẳng thấp cao

Trở về bản thể, trú vào tự nhiên.

 

 

Ba pháp đó dệt trong bao kiếp?

Kẻ vô tình mấy dịp làm xong

Nào ăn, nào ngủ lắm công

Một đời trôi nổi lại xong một đời!

 

 

Bậc khất sĩ ra công tập luyện

Sống nhẹ nhàng, nuôi Biết, nuôi Linh

Sao cho biết khắp, quang minh

6 thông, 4 trí, 3 minh vẹn toàn.

 

 

Nay Giáo pháp đã được thuyết giảng

Đưa nhân loại đi đến Niết-bàn

Kính lạy Giáo pháp Minh Quang

Tưởng niệm Thầy Tổ một trang in lòng!

 

 

----------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan