NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / Tết 2-0-1-6

Tâm Nguyên , Thứ Hai 15-02-2016

 

Tết 2-0-1-6

  ông sư  

 

 

1.

Hạnh phúc tươi vui khắp mọi nhà

Sum họp đầm ấm, một năm qua

Tuổi đời thêm lớn, lòng thêm vững

Năm mới an lành… tết đó nha.

 

Dù mai, đào đua nở

Hỏi tết, chúng biết gì.

Tết thật là lễ hội

Tết cho đậm xuân thì…

 

 

2.

Có mứt, có quà, có áo mới

Thêm trà, thêm bánh, thêm nhiều người

Một cảnh xua cũ đón mới tới

Tống cựu nghinh tân rộn rã cười…

 

Ồ, nhịp sống ở đời

Năm cũ và năm mới

Lo làm với lo ăn…

Nhà sư hé mắt nhìn.

 

 

3.

Từng ngày qua, một năm qua

Đạo vị nhuần thấm vậy là tết thôi!

Thế nhân lo mãi không rồi

Người tu rảnh rỗi lại cười ai kia…

 

 

4.

Từ Mỹ Xuân đến Mỹ châu

Đầu năm kính gởi vài câu gọi là...

Tết về trong cõi người ta

Tết Đạo như thể khác xa tết này.

Chúc sư cô trọn bao ngày

Một niềm an lạc, lại đầy tín tâm!

Ai từng cảm niệm Phật ân

Ai hay xuân Đạo trong từng phút giây?

 

 

5.

Hồn thơ xuống bút đã mấy dòng

Gởi người tri kỷ, kẻ cảm thông

Lại nhắn lấy mình đừng vì tết

Lại lo ăn, ở chẳng đáng công.

 

-------------------------

Các bài liên quan