NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Thông báo / TV. NGUYÊN THỦY - KHÓA THIỀN 2015

Tâm Nguyên , Thứ Năm 23-07-2015

 

THIỀN VIỆN NGUYÊN THỦY TỔ CHỨC KHÓA THIỀN VIPASSANA QUỐC TẾ “TỨ NIỆM XỨ – PA AUK NĂM 2015”

 

THÔNG BÁO

 

 

Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ theo Công văn số 428/TGCP/QHQT ngày 15/5/2015, Thiền viện Nguyên Thủy xin thông báo với chư Tăng, Ni, Phật tử và các thiền sinh được rõ:

 

Thiền viện Nguyên Thủy sẽ tổ chức Khóa thiền Vipassana Quốc tế “Tứ niệm xứ – Pa Auk năm 2015”, do Thiền sư TEJINDA, quốc tịch Myanmar hướng dẫn, khai mở khóa thiền kể từ ngày 1/8/2015 đến ngày 30/1/2016, gồm 10 khóa thiền, mỗi khóa thiền 10 ngày.

 

Khóa 1: từ ngày 1/8/2015 đến ngày 10/8/2015, nghỉ 6 ngày, từ ngày 11/8/2015 đến ngày 16/8/2015.

 

Khóa 2: từ ngày 17/8/2015 đến ngày 26/8/2015, nghỉ 6 ngày, từ ngày 27/8/2015 đến ngày 1/9/2015.

 

Khóa 3: từ ngày 2/9/2015 đến ngày 11/9/2015, nghỉ 6 ngày, từ ngày 12/9/2015 đến 17/9/2015.

 

Khóa 4: từ ngày 18/9/2015 đến ngày 27/9/2015, nghỉ 6 ngày, từ ngày 28/9/2015 đến ngày 3/10/2015.

 

Khóa 5: từ ngày 4/10/2015 đến ngày 13/10/2015, nghỉ 6 ngày, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 19/10/2015.

 

Khóa 6: từ ngày 20/10/2015 đến ngày 29/10/2015, nghỉ 31 ngày, từ ngày 30/10/2015 đến 29/11/2015.

 

Khóa 7: từ ngày 30/11/2015 đến ngày 9/12/2015, nghỉ 7 ngày, từ ngày 10/12/2015 đến 16/12/2015.

 

Khóa 8: từ ngày 17/12/2015 đến ngày 26/12/2015, nghỉ 7 ngày, từ ngày 27/12/2015 đến 2/1/2016.

 

Khóa 9: từ ngày 3/1/2016 đến ngày 12/1/2016, nghỉ 7 ngày, từ ngày 13/1/2016 đến 19/1/2016.

 

Khóa 10: từ ngày 20/1/2016 đến ngày 29/1/2016.

 

Kính mời chư Tăng, Ni, Phật tử và các thiền sinh đăng ký tham dự các khóa tu thiền kể từ ngày ra thông báo này với Ban Tổ chức Thiền viện Nguyên Thủy.

 

ĐC: Số 33A, đường số 10 (Nguyễn Thị Định), Kp.1, P. Cát Lái, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh.

 

ĐT: 08.37420214 / DĐ: 0902533086 (TN Hạnh Chánh) / DĐ: 0909832842 (cô Hạnh Giàu).

 

 

                                              Ban Tổ chức Thiền viện Nguyên Thủy

 

                                                     TT. Thích Pháp Chất (trụ trì)