NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Lịch sử - Tổ chức / Xem lại Minh Đăng Quang Pháp Giáo

Tâm Nguyên , Thứ Hai 27-05-2013

 

Xem lại Minh Đăng Quang Pháp Giáo của Hàn Ôn

 

Hành Vân

 

Trong các sách viết về lịch sử của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, thì tác phẩm Minh Đăng Quang Pháp Giáo của Hàn Ôn là quyển sách đầu tiên, suốt hơn 30 năm dài chỉ có một mình nó, nên được nhiều người sử dụng làm tài liệu chính thức. Trong số các học giả, thi nhân, trí thức đã sử dụng Minh Đăng Quang Pháp Giáo, có thể kể đến nhà thơ Trụ Vũ đã thi hóa tiểu sử Tổ sư Minh Đăng Quang từ sách này, giáo sư Nguyễn Khắc Thuần đề cập đến lịch sử Đạo Phật Khất Sĩ cũng từ sách của Hàn Ôn, và còn nhiều vị khác nữa cũng dựa trên những thông tin của Hàn Ôn để nghiên cứu…

 

 

XEM BÀI HOÀN CHỈNH NĂM 2019

.

 

-------------------------------------------------------------