NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Giáo dục - Hoằng pháp / Nội quy và Thời khóa biểu của Khóa tu

Tâm Nguyên , Thứ Năm 18-04-2013

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỆ PHÁI KHẤT SĨ

KHÓA TU TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ LẦN THỨ 10

Từ 13/04/2013 đến 20/4/2013

 

 

NỘI QUY


 

Nhằm giúp chư hành giả tham dự khóa tu truyền thống Giới Định Huệ do Hệ phái tổ chức tu tập có kết quả cao nhất, xin quý vị hoan hỷ chấp hành theo những nội quy sau:

 

1. Sống nghiêm túc theo Tứ y pháp Trung đạo (4 pháp truyền thống của bậc Thánh), nghĩa là sống đơn giản, thanh tịnh.

 

2. Không giữ tiền và những tài vật không cần thiết cho một vị tỳ-kheo.

 

3. Nghiêm túc chấp hành thời khóa biểu. Nếu vắng hoặc đi trễ phải xin phép quý vị kiểm soát.

 

4. Không trao đổi (bằng lời nói hoặc hành vi) khi không có lý do chính đáng.

 

5. Không sử dụng điện thoại (trừ khi được phép của Ban Tổ Chức).

 

6. Không tự ý ra khỏi giới vức đã quy định.

 

7. Không tu theo các pháp môn khác. Phải tu theo sự hướng dẫn của quý Hòa thượng giáo thọ.

 

8. Không được nghe xem băng đĩa, kinh sách khi chưa được sự đồng ý của quý Hòa thượng giáo thọ.

 

Mong rằng các hành giả sẽ tìm được nhiều an lạc trong khóa tu này. Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho đại chúng. Kính chúc mọi hành giả Bồ-đề tâm kiên cố và thành tựu được mọi công đức lành như sở nguyện.

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

 

                                                      Tp. Đà Lạt, ngày 12/04/2013     

                                                              BAN TỔ CHỨC

                                                                     Kính Báo

 

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỆ PHÁI KHẤT SĨ

KHÓA TU TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ LẦN THỨ 10

Từ 13/04/2013 đến 20/4/2013

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

 

BUỔI SÁNG

3g30’                :      Thức chúng

4g 4g30’        :      Thiền hành

4g30’ 5g30’   :      Thiền tọa

5g30’ – 6g        :      Chấp tác, vệ sinh cá nhân

6g15’ – 7g        :      Điểm tâm

7g30’ 8g15’   :      Thiền tọa

8g15’ – 8g45’   :      Thiền hành

9g 10g           :      Học Chơn Lý

10g30’ – 12g    :      Khất thực, thọ trai

 

BUỔI CHIỀU

1g30’                :      Thức chúng

2g – 3g15’        :      Thiền đàm

3g15’ 3g45’   :      Thiền hành

4g – 5g             :      Thiền tọa

5g – 6g             :      Vệ sinh cá nhân

 

BUỔI TỐI

6g – 7g             :      Thiền tọa

7g – 7g30’        :      Thiền hành

8g – 9g             :      Sám hối

10g                   :      Chỉ tịnh.

 

Kính chúc chư hành giả tu hành tinh tấn và an lạc trong Chánh pháp!

 

---------–--------------------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan