NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Giáo dục - Hoằng pháp / NGÀY THỨ 3 CỦA KHÓA TU THỨ 10

Tâm Nguyên , Thứ Hai 15-04-2013

 

NGÀY THỨ 3 CỦA KHÓA TU THỨ 10

 

KS. Minh Bình

Ảnh: TT. Minh Lộc

 

 

 

Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam gần đây mỗi năm có 3 khóa tu mùa Xuân, mùa Thu và mùa Đông, ngoài mùa Hạ để an cư. Đến nay Khóa Tu Truyền Thống Khất Sĩ đã vào khóa thứ 10. Vào ngày tu thứ 3 hôm nay, buổi chiều, giờ thiền đàm, một thượng tọa mở lời thỉnh Hòa thượng Thiền chủ chỉ dạy pháp tu Giới Định Tuệ trong mỗi lúc cho chúng. Hòa thượng giảng giải dài để củng cố niềm tin về con đường Giới Định Tuệ, rồi cuối cùng tóm lại:

 

– Niệm là ghi nhớ, Định là tập trung, Huệ là tâm rõ biết. Như khi quét nhà cũng phải có sự rõ biết… Đây là nói theo kinh nghiệm cá nhân. Qua nhiều năm kinh nghiệm, tôi thấy điều này rất tốt. Các anh em hãy thử rồi tự nghiệm.

 

Sau đó Hòa thượng yêu cầu đại diện mỗi Giáo đoàn Khất Sĩ trình bày kinh nghiệm tu Giới Định Tuệ của mình. Và lần lượt 6 vị đại diện đã nêu lên cảm xúc của mình… Đến khi đúc kết lại buổi thiền đàm, hòa thượng Thiền chủ nói:

 

– Qua mỗi khóa tu chúng ta sẽ có thêm những kinh nghiệm. Chúng ta đã khai sinh ra khóa tu, như đứa con còn nhỏ, thì mỗi người cần góp sức nuôi nó lớn lên, để sau này được nhờ cậy. Mong rằng mọi người sẽ đoàn kết cùng lo việc này…

 

 

 

Chư Hòa thượng Chứng minh

 

 

 

 

 

Đại chúng đang thọ trai

 

 

 

 

 

Quý hòa thượng và chư Tăng đang tọa thiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý hòa thượng và chư Tăng kinh hành trong chánh niệm

 

 

 

 

--------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan