NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Giáo dục - Hoằng pháp / LỜI CẨN BẠCH VỀ SỰ HÌNH THÀNH TRANG PHÁP HỌC

, Thứ Hai 2011-09-15

 

 

LỜI CẨN BẠCH VỀ SỰ HÌNH THÀNH TRANG PHÁP HỌC

 

 

Kính thưa quý Phật tử xuất gia và tại gia, hàng học trò của các đấng Thế Tôn trong mười phương ba đời. Ban Biên Tập AND_ xin được giải bày đôi điều về Trang Pháp Học trên Ánh Nhiên Đăng:

 

Nếu cái thân này có sanh ra và lớn lên, già đi, thì cái biết cái trí của mỗi người cũng có sanh ra và lớn lên, già đi. Đó là nhơn duyên tập của các pháp hữu vi. Còn nói về pháp thân hay chơn tâm, thuộc về vô vi, thì Tổ sư Minh Đăng Quang có dạy: “Cái ấy không có thân tâm.”, tức là nó không hiển thị như thân tâm bình thường, không thể nhận biết được bằng 6 căn phàm tục. Cái không có thân tâm làm sao Ngài biết? Ắt là phải dùng chính nó để biết lấy nó…

 

Nay chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta còn tùy thuận các nhơn duyên tập, còn là hàng học trò của các pháp, chưa phải là bậc thầy của vạn pháp, chưa phải là bậc Pháp Vương làm chủ nhất thiết pháp, thì chúng ta còn phải học tập cho đến ngày trở nên bậc Vô Thượng Sĩ.

 

Trong các cách học tập, học thuộc lòng là một phương pháp rất tốt đã được cổ truyền trong các nền giáo dục của nhân loại. Khi học thuộc lòng, trước hết là ta rèn luyện ký ức, tập cho nó minh mẫn, không để cho hệ thần kinh của mình suy thoái; kế là ta tập được các đức tính khiêm cung và kiên nhẫn; điều chính là ta sẽ tiếp thu được những kim ngôn ngọc ngữ của của các bậc tiên triết, lấy đó làm lẽ sống cho đời mình; và ta có thể chia sẻ những điều hay lẽ đẹp đã học được cho mọi người, làm những món quà có ý nghĩa, mà cũng giúp cho cuộc đời này thêm thuần hậu; cuối cùng, học hỏi cũng là một tấm gương đẹp cho những người đi sau ta noi theo… Túi khôn của nhân loại thật vô cùng, tại sao ta không sử dụng, để tự mày mò tìm kiếm kinh nghiệm chi cho khổ?... Vậy thì mỗi ngày Ban Biên Tập AND_ sẽ tuyển ra một số kinh văn hay, dễ học, phổ thông, cho mọi người theo dõi học thuộc lòng. Đây là những ý thức căn bản để thành lập nên Trang Pháp Học này.

 

Với 3 kho Pháp thân Phật là Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng, chúng ta có thể học hỏi biết bao nhiêu đời kiếp cho hết. Vậy hãy khiêm cung hạ mình học hỏi nơi chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời! Trang Pháp Học này được thành lập không ngoài mục đích cao thượng đó. Kính xin đại chúng hoan hỷ tùy thuận…

 

                                                 Đà Lạt, ngày 15/09/2011

                                            Thay mặt Ban Biên Tập AND_

                                                       KS. Minh Bình

 

 

--------------------------------------------------

Các bài liên quan