NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Thông báo / Thông báo KHÓA TU MÙA ĐÔNG

, Thứ Hai 10-12-2012

 

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG
5607 Town N. Country Blvd. Tampa, FL.33615
Tel: (813) 885-5037
 
-------- o0o --------
 
 
 
THÔNG BÁO
KHÓA TU MÙA ĐÔNG
(Tổ chức ngày 29, 30, và 31 tháng 12 năm 2012)

 

 

 

        Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni

        Kính thưa quý Phật tử,

        Nhân kỷ niệm ngày Vía Phật A Di Đà (17/11 AL) 29/12 năm 2012, nhằm tạo duyên lành để Tăng, Ni và Phật tử có thời gian thúc liễm thân tâm trau dồi Giới Định Tuệ, Pháp Viện Minh Đăng Quang tổ chức Khóa Tu Mùa Đông (ba ngày) kể từ ngày Thứ Bảy 29/12 đến Thứ Hai 31/12 (thời khóa đính kèm phía sau).

         Để khóa tu được thành công viên mãn, yêu cầu tất cả hành giả phải giữ im lặng tuyệt đối sau khi đã phát nguyện; ngoài ra hành giả phải giữ gìn oai nghi, giới luật và theo đúng thời khóa quy định. Mỗi người cần phải có áo giới, áo tràng, hoặc áo dài (màu trắng hoặc lam). Pháp Viện sẽ lo cơm trưa và thức uống chiều miễn phí. Tuy nhiên, vì Pháp viện không có chỗ nghỉ lại qua đêm, nên sau 8 giờ tối quý vị có thể về nhà hoặc tự tìm chỗ ngủ. Mọi chi tiết xin liên lạc với Ban Tổ Chức theo địa chỉ nói trên.

        Kính mời quý Tăng Ni và Phật tử tham dự


TM. Ban Tổ Chức
     Trưởng Ban


ĐĐ. Thích Minh Hoa
 

 

 

 


* Lưu ý: xin quý vị ghi danh trước ngày 28 12 2012

để Ban Tổ Chức tiện bề sắp đặt. 

 

 

 

 

 
THỜI KHÓA BIỂU
 

Ngày Thứ Bảy 29/12 (17/11 AL) -   09:00-10:00: Lễ Vía Phật A Di Đà và Khai Mạc Khóa Tu


-   10:00-11:00: Nghi Thức Sám Hối (Lạy 108)


-   11:30-12:30: Thọ Trai và Kinh Hành


-   14:00-15:00: Khai Kinh A Di Đà


-   15:00-16:00: Thuyết Giảng Công hạnh Phật A Di Đà


-   16:00-17:00: Giải Lao


-   17:00-18:00: Tu Thiền và Quán Tâm Từ Bi


-   18:00-19:00: Trì Danh Niệm Phật


-   19:00-19:30: Khai Thị và Chỉ Tịnh

 Ngày Chủ Nhật 30/12 (18/11 AL)-   08:00-09:00: Nghi Thức Sám Hối (Lạy 108)


-   09:00-10:00: Thiền Tứ Niệm Xứ


-   10:00-11:00: Thuyết Giảng Kinh Tứ Niệm Xứ


-   11:30-12:30: Thọ Trai và Kinh Hành


-   14:00-15:00: Khai Kinh Từ Bi Thủy Sám


-   15:00-16:00: Thuyết Giảng Ý Nghĩa Sám Hối


-   16:00-17:00: Giải Lao


-   17:00-18:00: Tu Thiền và Quán Tâm Từ Bi


-   18:00-19:00: Trì Danh Niệm Phật


-   19:00-19:30: Khai Thị và Chỉ TịnhNgày Thứ Hai 31/12 (19/11 AL)-   08:00-09:00: Nghi Thức Sám Hối (Lạy 108)


-   09:00-10:00: Kinh Từ Tâm


-   10:00-11:00: Thuyết Giảng Ý Nghĩa Tu và Học


-   11:30-12:30: Thọ Trai và Kinh Hành


-   14:00-15:00: Nghi Thức Cầu An và Cầu nguyện Hòa Bình


-   15:00-16:00: Trì Danh Niệm Phật Lạy Tam Bộ Nhất Bái


-   16:00-17:00: Giải Lao


-   17:00-18:00: Quán Tâm Từ Bi  và Hồi Hướng Công Đức


-   18:00-19:00: Bế Mạc

 

 

-------------------------------------------------------------------