NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Lịch sử - Tổ chức / Album ảnh Ts. Minh Đăng Quang

, Thứ Năm 18-10-2012

 

Album ảnh

 

CUỘC ĐỜI & ĐẠO NGHIỆP

 

CỦA ĐỨC TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

 

 

Được sự hoan hỷ gởi tặng của một Phật tử, AND_ xin đăng lên đây bộ Album ảnh đẹp nhất về đức Tổ sư Minh Đăng Quang để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Để tránh giảm giá trị của những bức ảnh, AND_ sẽ đăng nguyên dung lượng của ảnh, do vậy có thể khi xem ảnh sẽ hiển thị hơi chậm, mong mọi người lưu ý.

 

Trong các chú thích ảnh, có 3 chỗ cần đính chính:

 

1- Hình 03, hình bên trái, cô Hoa Ngọc ở Vĩnh Long (cháu Tổ sư) từng nhận xét rằng “Sao 7 tuổi mà nhỏ quá?”.

 

2- Hình 12, hình bên phải, đứng bên tay trái Tổ sư là sư Giác Thanh chứ không phải trưởng lão Giác Như. (Theo hòa thượng Giác Tường cho biết.)

 

3- Hình 19, hình bên dưới, ngồi bên tay phải Tổ sư là trưởng lão Giác Trụ chứ không phải trưởng lão Giác Thọ.

 

 

 

 

 

H.01  

 

 

H.02  

 

 

H.03  

 

 

H.04  

 

 

H.05  

 

 

H.06  

 

 

H.07  

 

 

H.08  

 

 

H.09  

 

 

H.10  

 

 

H.11  

 

 

H.12  

 

 

H.13  

 

 

H.14  

 

 

H.15  

 

 

H.16  

 

 

H.17  

 

 

H.18  

 

 

H.19  

 

 

H.20  

 

 

H.21  

 

Đây là bìa quyển Album do cô Châu Ngọc thiết kế lại cho TX. Trung Tâm.

 

 

 

Quyển Album đã in trong năm nay

 

 

 

Các hình bên trong...

 

 

 

 

 

Quyển này có lẽ chưa đủ tất cả hình theo như chủ đề và có một số hình đã bị chỉnh sửa quá, dẫn đến biến dạng, thật uổng.